Kontakt

Besöks- och postadress:
Klinteskolan
Skolgatan 3
623 77 Klintehamn

Rektor: Jessica Nilsson
Tfn 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@edu.gotland.se

Bitr rektor: Minnah Storm
Tfn 0498-26 34 36
E-post: minnah.storm@edu.gotland.se

Skoladministratör: Kiki Christina Svartgren
Tfn 0498-20 48 60
E-post: christina.svartgren@edu.gotland.se

Skolsköterska: Annika Pettersson, 070-447 69 53
annika.pettersson@edu.gotland.se

Skolpsykolog: Per-Åke Björklund, 070-447 68 76
per-ake.bjorklund@edu.gotland.se

Skolkurator: Ann-Kristin Citak, 073-765 82 54
ann-kristin.citak@edu.gotland.se

Vaktmästare: Jörgen Engfeldt, 070-447 75 73
jorgen.engfeldt@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om skolan

Fakta om Klinteskolan

Skolan är uppdelad i två olika byggnader. I den ena byggnaden har förskoleklass, åk 2, 5 och 6, fritids Skutan, storbarnsfritids, den särskilda undervisningsgruppen Hamnen och trä- och metallslöjden sin verksamhet. I den andra byggnaden finns åk 1, 3, 4, 7-9, textilslöjd, expedition och skolhälsovård. Här finns även vår mycket vackra matsal med eget kök, en teatersalong och ett gediget och uppdaterat bibliotek.

I direkt anslutning till skollokalerna finns en stor idrottshall, en idrottsplats och flera fina fotbollsplaner. Vår stora skolgård har för en kort tid sedan genomgått en stor ansiktslyftning med nya lekredskap, sittplatser, grönområden, gräsplan för fotboll, klättervägg m.m. Dessutom har vi en härlig skog i anslutning till skolan med plats för kojbyggen och promenader.

Det finns för närvarande 255 elever på skolan. De flesta eleverna kommer från socknarna Klinte, Fröjel, Eksta, Sanda, Hejde och Sproge. Vi bedriver också skolbarnomsorg på fritids Skutan och storbarnsfritids med ca 95 barn inskrivna.
Varje vecka kommer det elever från Sanda skola till Klinteskolan för att få undervisning i bland annat slöjd, idrott och hälsa, språk och bild. 

Klinteskolan tillhör Klinte/Sanda-skolområde. Vi har i skolområdet rektor samt tre specialpedagoger, kurator, skolpsykolog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.