Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Reparation av hjälpmedel

Du som är folkbokförd i annan region: Se rubrik "Vanliga frågor".

Du som är folkbokförd på Gotland: Om det hjälpmedel du lånar av Region Gotland har gått sönder ber vi dig kontakta respektive central enligt nedan, alternativt ta kontakt med din förskrivare. Du bör inte själv reparera eller anpassa ditt hjälpmedel. Reparation/service av hjälpmedel påbörjas inom fem arbetsdagar från det att felanmälan är gjord till respektive central.

Det finns ingen jourverksamhet kvällar och helger. Vid akut situation med risk för livsfara ring 112.

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
 
Hörselvården 
Besöksadress: Brömsebroväg 8, 621 39 Visby
Telefon: 0498-26 83 33
E-post: horselvarden@gotland.se
 
Syncentralen 
Besöksadress: Brömsebroväg 8, 621 39 Visby
Telefon: 0498-26 83 15
E-post: syncentralen@gotland.se
 
Tolkcentralen 
Besöksadress: Brömsebroväg 8, 621 39 Visby
Telefon: 0498-26 83 38
E-post: tolkcentralen@gotland.se
 
Got-IT Resurscenter 
Besöksadress: Brömsebroväg 8, 621 39 Visby
Telefon: 0498-20 38 19
E-post: gotit@gotland.se