Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälpmedelssamverkan (HMS)

Mötesplan 2022

2022-01-11 13-15

2022-02-15 13-15 + HMK

2022-03-15 13-15

2022-04-12 13-15

2022-05-10 13-15 + HMK

2022-06-21 13-15

2022-09-06 13-15

2022-10-04 13-15 + HMK

2022-11-08 13-15

2022-12-06 13-15 + HMK

 

 

Ansvarig:

Sven-Åke Håkansson
Hjälpmedelschef Region Gotland och enhetschef Hjälpmedelscentralen TKF
Telefon: 0498-26 88 06
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se

Medlemmar:

Sakkunniga tjänstemän på TKF, HSF, SOF

Tobias Johansson
Enhetschef Primärvård/Hab/Rehab HSF
Telefon:  0498-26 86 71
E-post: tobias.johanson@gotland.se

Josefina Cederholm
Enhetschef Hemsjukvården SOF
Telefon:  0498-20 42 02
E-post: josefina.cederholm@gotland.se

Cecilia Berg 
Utvecklingsledare SOF
Telefon: 0498-20 42 86
E-post: cecilia.berg@gotland.se

Lena Jacobsson
Hjälpmedelskonsulent TKF
Telefon: 0498-26 88 02
E-post: lena.jacobsson@gotland.se

Evelina Persson 
Hjälpmedelskonsulent TKF
Telefon: 0498-26 82 89
E-post: Evelina.persson@gotland.se

Klara Almqvist
Hjälpmedelskonsulent TKF
Telefon: 0498-20 36 30
E-post: klara.almqvist@gotland.se

Sari Aula
Hjälpmedelskonsulent TKF
Telefon: 0498-20 36 29
E-post: sari.aula@gotland.se

Caroline Carlefors
Hjälpmedelskonsulent och logoped Primärvård/Hab/Rehab HSF
Telefon: 0498-26 83 36
E-post: caroline.carlfors@gotland.se

Susanna Grönborg 
Hjälpmedelskonsulent och arbetsterapeut Primärvård/Hab/Rehab HSF
Telefon: 0498-26 36 34
E-post: susanna.gronborg@gotland.se

Anita Dahlström
Hjälpmedelskonsulent och synpedagog Primärvård/Hab/Rehab HSF
Telefon: 0498-26 83 14
E-post: anita.dahlstrom@gotland.se

Matilda Bäckström 
Hjälpmedelskonsulent och audionom (sjukvård) Primärvård/Hab/Rehab HSF
Telefon: 0498-20 38 21
E-post: matilda.backstrom@gotland.se

Uppdrag

  • Ta emot och sortera större/övergripande hjälpmedelsfrågor från regionens hjälpmedelsverksamheter.
  • Ge råd och stöd till regionens hjälpmedelsverksamheter.
  • Ta beslut inom sitt ansvarsområde.
  • bereda underlag till hjälpmedelskommitén.
  • Hantera uppdrag från hjälpmedelskommitén.