Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Privathyra

Som privatperson finns det möjlighet att hyra hjälpmedel, utbudet är dock begränsat. Bokning av hjälpmedel görs via kontakta med Hjälpmedelscentralens kundtjänst:

Telefon: 0498-26 88 04 E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Avbokning skall ske senast 5 dagar innan avtalad hyrestid. Vid försenad eller utebliven avbokning kommer en hanteringsavgift på 150 kr att debiteras.

Hjälpmedlet skall användas för avsett ändamål och skötas efter erhållna anvisningar. Det är inte tillåtet att sälja eller hyra ut hjälpmedlet. Som låntagare är Du skyldig att vårda Ditt hjälpmedel. Du blir ersättningsskyldig om hjälpmedlet uppvisar större åverkan än vad som förväntas vid normal användning. Du blir också ersättningsskyldig för borttappat eller stulet hjälpmedel. Det är viktigt att Du ser över Din hemförsäkring så att den även täcker hjälpmedel.

Typ av hjälpmedel Pris inkl. moms ≤10 dagar Månadspris inkl.moms
Hygienhjälpmedel Hygienstol med hjul 300 :- 600 :-
Manuell rullstol Transportrullstol 300 :- 600 :-
Säng Elektriskt manövrerbar säng, bredd 90. 500 :- Transportkostnad tillkommer alltid enligt tabell nedan. 1000 :- Transportkostnad tillkommer alltid enligt tabell nedan.
Ramper Ramper (delbara) Längd 2 - 3 meter 200 :- 400 :-
Hjullyft Elektrisk hjullyft utan sele 300 :- 600 :-
Hanteringsavgift 150 :- tillkommer per beställning
Transportkostnader ≤ 15 km 350 :- enkel resa
16-27 km 500 :- enkel resa
28-33 km 650 :- Enkel resa
34-58 km 800 :- Enkel resa
>58 km 1000 :- Enkel resa

Transport behöver bokas senast 5 arbetsdagar innan önskat datum för leverans/hämtning.