Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Återlämning av hjälpmedel

När du inte behöver ditt hjälpmedel längre skall det återlämnas väl rengjort till Region Gotland.

Du kan återlämna hjälpmedlet till respektive central enligt nedan alternativt till din förskrivare. För aktuella öppettider se under Verksamhet & Centraler.

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
 
Hörselvården 
Besöksadress: Brömsebroväg 8, 621 39 Visby
Telefon: 0498-26 83 33
E-post: horselvarden@gotland.se
 
Syncentralen 
Besöksadress: Brömsebroväg 8, 621 39 Visby
Telefon: 0498-26 83 15
E-post: syncentralen@gotland.se
 
Tolkcentralen 
Besöksadress: Brömsebroväg 8, 621 39 Visby
Telefon: 0498-26 83 38
E-post: tolkcentralen@gotland.se
 
Got-IT Resurscenter 
Besöksadress: Brömsebroväg 8, 621 39 Visby
Telefon: 0498-20 38 19
E-post: gotit@gotland.se