Kontakt

Katarina Thörne
Vårdlärare och driftansvarig
Telefon: måndag-torsdag, 0498-26 88 53
E-post: katarina.thorne@gotland.se, kliniskttraningscenter@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto: Sjuksköterskestudenter instrueras inför ett träningsmoment.

Boka KTC via Outlook, mail eller telefon

Den utrustning som finns på KTC är till för alla studenter och medarbetare inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen. Därför är det viktigt att boka i tid och återlämna i tid, då det kan vara fler som står på tur för att använda utrustningen.

För Din och allas bästa: Tänk på vikten av hygien då många är användare av utrustningen och tänk på att ställa i ordning i rummet efter dig.

Vid bokning ange:

  • Ansvarig lärare/handledare eller anställd och telefonnummer
  • Ungefärligt antal studenter/personal
  • Önskad tidsrymd och datum
  • Vad som skall tränas och vilken utrustning som behövs

För att få tillträde till lokalerna när det inte finns någon ansvarig på plats sköter receptionen i Visby lasarett utlåning av gästkort/nyckel till KTC lokalen.

För att du skall veta att det finns möjlighet och plats att träna boka alltid tid före ditt besök.