Kontakt

Katarina Thörne
Vårdlärare och driftansvarig
Telefon: måndag-torsdag, 0498-26 88 53
E-post: katarina.thorne@gotland.se, kliniskttraningscenter@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Metodträning och teknisk apparatur

Här kan du bl a träna:

 • V-sondsättning
 • Injektionsteknik
 • Videoinspelningar/rollspel, teamarbete
 • Sug/syrgashantering
 • Sårvårdskunskap
 • Kad-sättning
 • CVK, PICC-line, SVP  
 • Omvårdnad i säng/lyft/förflyttning
 • Läkemedelshantering
 • Venprover och perifer venkateter
 • Blodtryck och puls

Teknisk apparatur som:

 • Droppmätare
 • Nutritionspump
 • Smärtpump
 • Blodsockermätare
 • Digital blodtrycksmätare
 • Digital tempmätare
 • Saturationsmätare 
 • Doppler
 • EKG apparat
 • Defibrilatorer
 • Visirub (Hygienisk handdesinfektion)
 • Intubationshuvud
 • HLR-docka
 • Resusci Anne simulator