2003-04-23 _§§_ 32 - 47

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9149

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-19
Barn- och utbildningsnämnden 2003-04-23
Plats:
Sammanträdesrummet, Söderväg 2A Visby
Tid: 9.00 - 17.00
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell, 1:e v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare
s Göran Ohlsson
s Ylva Simander
s Nils Jakobsson
s Jenny Alvås, tgj ersättare
c Björn Dahlström
c Ursula Jacobsson
m Solveig Artsman
m Rolf Öström
fp Jan Lindell

Närvarande ej tjg ersättare
s Hans-Ola Hansson
mp Lena Lind
v Carina Flodman-Andersson
c Lovisa Nilsson
m Arne Eklund
m Oskar Franke
kd Nils Ronqvist
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare
Under §§ 38-40 ekonomichef Elisabeth Österdahl
Under §§ 40-45 gymnasiechef Alf Nilsson
Under §§ 36, 45 försörjningschef Freddy Sirland
För LR: P-O Widjer
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren

Register

register