Kontakt

Ville Jegerhjelm
Filmkommissionär
Telefon: 070-421 75 90
E-post: vilhelm.jegerhjelm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Inspelning pågår i Kustateljén.

Kustateljén

Kustateljén i Fårösund är en av Sveriges största filmstudior. Här ligger Film på Gotland och filmutbildningarna Filmcrew och Story på Gotlands folkhögskola. Kustateljén är en tillgång för öns kulturliv och fullt utrustad för att kunna ta emot professionella filmproduktioner. 

I Kustateljén finns filmstudion på 1000 kvadratmeter samt kontor, snickeri, rekvisitaförråd och lastplats. Här finns även filmteknik för uthyrning, två beboeliga loger, fyra redigeringsstationer för klipp och ljud, lounge-del samt utrymmen för smink och kostym. Totalt finns en yta på ca 3000 kvm. I Kustateljén har sedan 2002 ett 30-tal filmer och dramaserier spelats in. Varje år spelar även Filmcrew och Storyutbildningen in en dramaserie här som en del av utbildningen. 

Det går också utmärkt att visa film här när det inte är produktion i studion. Filmhusets gamla duk från Bio Victor sitter uppspänd på en av väggarna och kulturföreningen KUNO visar ibland film här. Studion lämpar sig även väl för dans, teater och andra typer av evenemang.