Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Styrgrupp PRIO Gotland

I styrgruppen för PRIO Gotland ingår:

Bo Eriksson, chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen och projektledare

Karl-Erik Söderberg, utbildningsdirektör

Stefan Nypelius, ordförande BUN

Torsten Flemming, chef för grundskolan

Elin Pettersson, förändringsledare

Malin Nordesjö, förändringsledare

Magnus Thorell, förändringsledare (tidigare felstavat)

Johan Lindberg, förändringsledare

Barbro Engström, kommunikatör och sekreterare

Rektor för aktuell skola

Gunnel Ahlgren, Lärarförbundet

Rositha Sundh, Lärarnas Riksförbund