Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Köldmedia

Köldmedia kallas kemikalier som kan transportera kyla. Det finns till exempel i kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar. 

Det är anmälningsplikt och krav på årsrapportering för anläggningar som innehåller f-gas, (fluorerade växthusgaser). Anmälan och årsrapportering ska göras till enhet miljö- och hälsoskydd på samhällsbyggnadsförvaltningen i Region Gotland. 

Rapportering år 2017, avseende år 2016, ska göras enligt förordning 2007:846 som var gällande förordning under 2016. Rapportering ska göras för anläggningar med minst 10 kg köldmedia, utrustningar under 3 kg ska inte ingå.

Rapportering år 2018, avseende år 2017, ska göras enligt förordning 2016:1128, se dock övergångsbestämmelserna. Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Delsystem som omfattas av läckagekontroll ska ingå.

Installation av utrustning som innehåller köldmedia ska alltid göras av ett ackrediterat företag. Blanketter för anmälan och årsrapportering hittar du hos ditt ackrediterade kylföretag. Observera att det är brukaren/innehavaren av en kylanläggning som är ansvarig för att anläggningen faktiskt anmäls, kontrolleras och rapporteras.

Har du frågor om anmälan, installation och årsrapportering av köldmedia så kan du kontakta enhet miljö- och hälsoskydd. Du kan också ta kontakt med ett ackrediterat företag för att få veta mer.