Kontakt

Bokning och rådgivning

Telefon: 0498-26 81 43

Telefontid

Helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 07.30 - 16.00.

Allergisjuksköterska/allergikonsulent 
Katja Ståhlberg

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Allergimottagningen

Specialistsjuksköterskemottagning för vuxna patienter på remiss från vårdcentral eller annan mottagning.

Mottagningen kan utföra:

Pricktest, spirometri, NO-mätning, olika typer av provokationer, allergen immunoterapi.

Hembesök, allergirond i skola/förskola, arbetsplatsbesök och eksemskola

Erbjuds som ett komplement  av en allergiutredning på remiss från läkare och gäller barn, ungdomar och vuxna patienter

Allergikommitténs råd & rekommendationer

Allergi är en av de största folksjukdomarna, främst bland barn och ungdomar.

Allergier och annan överkänslighet är till stor del miljöbetingade. Det är möjligt att underlätta allergikers vardag genom förbyggande insatser.

För att åtgärder skall bli framgångsrika, bör de sättas in så tidigt som möjligt och beröra olika miljöer.

 • En bra grundstädning är en viktig del i det allergiförebyggande arbetet.
  • Pälsdjurspartiklar, mögelsporer, födoämnesrester, pollen, textil- och mineralullsfibrer, bakterier och virus är exempel på ämnen som kan finnas i damm.
  • Skapa rutiner så att alla fria ytor är lätt städade.
  • Undvik mattor och stoppade möbler.
 • Avstå från parfymerade produkter då du vistas i Regionens lokaler.
  • Vanliga anledningar till irritation i luftvägarna är starka dofter, tobaksrök och avgaser. 
 • Undvik växter som kan vara allergiframkallande.
 • Undvik passiv rökning.
  • Tobaksrök ökar risken för allergi och astma.
  • Undvik att röka vid entréer och under fönster.
  • Tobaksrök sätter sig i hår och kläder.
 • Väl fungerande ventilation.
  • Många hälsoproblem beror på inomhusmiljön som har att göra med ventilation och fuktskador.
  • Människor tillbringar huvuddelen av sina liv inomhus.