Kontakt

Frågor om exploatering och markanvisning

E-post: mark@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Intresseanmälan markanvising

Du som är byggherre och är intresserad av att bygga på kommunal mark kan anmäla dig till vår intresselista. Du får då information via e-post om när nya markanvisningar finns tillgängliga.

Se till att hålla oss uppdaterade med aktuella uppgifter. Eventuella ändringar går bra att göra i formuläret nedan.

Informationen som du lämnat kommer inte att förmedlas till annan aktör utanför Region Gotland.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss.

Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland på legala grunder. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter.
Veckodag måste anges. Minst tre tecken.