Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Transporter

Ca en fjärdedel av den koldioxid som släpps ut på Gotland kommer från transportsektorn. Då är inte sjöfart och flyg inräknat. När kalkindustrin är borträknad står transporter för över 50 % av koldioxidutsläppen på ön. Vi har alltså en stor utmaning framför oss att minska våra utsläpp. Som privatperson eller företagare finns det många åtgärder som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Bilen och våra vägtransporter behövs och kommer alltid att behövas. Det vi måste göra är att transportera oss smartare. Vilka val av transportmedel vi gör har betydelse, inget bidrag är för litet. Det är både stora och små beslut som ska göras dagligen. Här kommer några tips:

Visste du att 50 % av alla bilresor är kortare än 5 km. Både klimatet, plånboken och hälsan skulle främjas om ett antal av dessa resor kunde ske via promenad eller cykling istället. Du slipper leta parkeringsplats och du kommer oftast ända fram till entrén.
Visste du att åka kollektivt är ekonomiskt konkurrenskraftigt om man väger in alla kostnader för bilen. Åker du kollektivt kan du koppla av genom att läsa en bok, tidningen eller arbeta. Du slipper också skrapa rutor på vintern, leta parkeringsplats, betala parkeringsavgift mm.
Bor du så att de flesta av dina resor kan ske med kollektivtrafik, cykel eller genom promenad? Du kanske bara behöver bil vid vissa specifika tillfällen, så som storhandling, på semesterresan mm. Då kan du vara medlem i en bilpool och spara mycket pengar på att inte äga en egen bil. Som medlem i en bilpool betalar du bara för den tid du använder bilen, du får tillgång till moderna, säkra och bränslesnåla fordon. 1. 2.

Prata tex med grannar om att samåka till arbetet och till fritidsaktiviteter. Erbjud dig att hämta upp vänner och bekanta längs vägen om ni ska på samma aktivitet. Kanske du kan få skjuts nästa gång?

Med sparsam körning eller ecodriving kan du spara ca 15 % av bränsleförbrukning i ditt fordon. Tänk på följande:

 • Planera ditt resande
 • Hoppa över växlar och kör på så hög växel som möjligt.
 • Kör med jämnt gaspådrag och håll hastigheten.
 • Motorbromsa
 • Använd motorvärmare
 • Serva bilen regelbundet
 • Håll rätt tryck i däcken
 • Undvik onödig last
 • Använd AC med förnuft

Att planera sin dag och sitt resande kan spara både tid, pengar och onödiga utsläpp.

 • Planera dina resor i förväg då slipper du onödiga körningar.
 • Undvik vägar med köer och vägarbeten. 
 • Det kan löna sig att åka lite tidigare eller ta en alternativ väg även om den är något längre.

Det är viktigt att serva bilden regelbundet för att hålla nere bränsleförbrukningen och onödiga utsläpp. Olja, tändsystem, luftfilter liksom avgasreningssystem bör kontrolleras ofta, minst årligen. Följande åtgärder minskar förbrukningen ytterligare:

 • Använd motorvärmare
 • Använd miljömärkta däck utan HA-oljor och med bra rullmotstånd.
 • Ha rätt lufttryck i däcken
 • Undvik onödig last

Om du kommit fram till att ditt hushåll behöver en bil och du är på väg att köpa ny eller begagnad finns möjlighet att välja en bil som går på ett alternativt drivmedel. Om du köper en helt ny bil finns många valmöjligheter både vad gäller bränsle och modeller. Det finns också ett bra utbud när det gäller bilar som körs på fordonsgas (här på Gotland är det 100 % komprimerad biogas). Vad gäller elbilar så finns det ännu så länge inte så många bilar på andrahandsmarknaden. Däremot kan de flesta nya elbilar leasas.