Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Cykel i kollektivtrafiken

Här hittar du information om vilka regler som gäller för cyklar i Gotlands kollektivtrafik.

Cykel på bussen

  • I landsbygdstrafiken kan du ta med din cykel på bussen i mån av plats. Det kostar 20 kr att ta med cykeln på bussen, biljetten kan betalas ombord med bankkort eller reskassa.
  • På bussens cykelhållare får högst två cyklar medföras samtidigt och det är inte möjligt att boka cykelplats. Vi kan därför tyvärr inte garantera att du kan ta med din cykel när du önskar det.
  • Det finns många olika cykelmodeller. Några av dem kan inte fästas på cykelhållaren, vilket skulle utgöra en risk för trafiksäkerheten. Därför är det alltid busschauffören som avgör om du får medföra din cykel.
  • Elcyklar, tandem och cykelkärror får aldrig medföras på bussen. Det är inte heller tillåtet att transportera cyklar i bussens passagerarutrymme.

Vikbara cyklar och sparkcyklar

  • Vikbara cyklar, små barncyklar utan cykelkedja, sparkcyklar (kickbike), elsparkcyklar eller liknande räknas som handbagage och får tas med i mån av plats och utan extra kostnad. De ska vara maximalt hopfällda under resan, även vid på- och avstigning. De tillåtna måtten är max 120 cm i hopvikt läge och vikten får max vara 15 kg. Lägg den gärna under sätet eller framför dig så att den inte sticker ut. Placera gärna cykeln i en väska så att den inte riskerar att smutsa ner dina medresenärer eller inredningen i bussen. I övrigt gäller samma regler som för annat handbagage.

Cykla inte på hållplatser och stationer. Detta gäller även sparkcyklar och elsparkcyklar.