Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Cykelgarage

Du som har ett busskort kan hyra plats för din cykel i det låsta cykelgaraget vid Visby busstation. Du betalar gotlandbiljett.se eller i appen Gotlands kollektivtrafik. Kostnaden för att nyttja cykelgaraget är 100 kronor för 30 dagar och 20 kronor för 24 timmar. Har du länskort eller årskort ingår cykelgaraget.

  1. Gå in i webbshoppen  - gotlandbiljett.se - eller i Gotlands kollektivtrafik-appen. 
  2. Välj cykelgarage 30 dagar eller 24 timmar. 
  3. Uppge ditt kortnummer. 
  4. Betala. 
  5. Nu finns produkten på ditt busskort. 
  6. Giltlighetstiden startar när du öppnar cykelgaraget första gången. 
  7. Du kan öppna cykelgaraget obegränsat antal gånger under giltlighetstiden. 
  8. Felanmälan görs till teknikförvaltningens kundtjänst, tel. 0498-269000 (knappval).