Kontakt

Övergripande frågor och tidsbokning
E-post: anhorigstod@gotland.se
 

Tänk på att inte ange känsliga uppgifter när du skickar e-post till oss.
Ange kortfattat ditt namn, telefonnummer och den ort där du önskar samtal (Visby, Slite och Hemse). Du kan också välja att ha videosamtal via Skype.

 

Malin Bäckstäde, anhörigkonsulent södra och mellersta Gotland samt Visby
Telefon: 0498-20 47 42
E-post: malin.backstade@gotland.se

 

 

Therese Funk, anhörigkonsulent & teamledare, Visby och delat ansvar resterande Gotland
Telefon: 0498-20 46 31
E-post: therese.funk@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd och avlösning

Du som är anhörig och hjälper och vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har någon funktionsnedsättning har möjlighet till avlösning. Din närstående kan också ansöka olika insatser.

 

Avlösningen kan bestå av kostnadsfri avlösning i hemmet eller tillfällig avlösning genom korttidsplats. Ansökan om avlösning görs till biståndshandläggare eller LSS-handläggare.Avlösning i hemmet är kostnadsfri upp till 10 timmar per månad. Du kan välja egen avlösare eller hemtjänst i regionens regi eller enskild regi.

 

Kontakta Mottagningsteamet för mer information och ansökan.