Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen!

Hur är det att jobba inom Region Gotland och vad gör vi?

Vi är fler än 6 000 medarbetare som möter gotlänningarna i livets alla skeden. Region Gotland är öns största arbetsgivare – och vår arbetsinsats bidrar till livskvalitet och tillväxt.

Börja gärna med vår välkomstfilm! Klicka dig sedan igenom menyn.