Kontakt

Beata Mannheimer
Produktionsansvarig
Telefon: 0767-961440
E-post: beata.mannheimer@filmcapitalstockholm.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Under produktion; långfilmen Bergman Island av Mia Hansen Love, samfinansierad av Gotlands Filmfond. Foto: CG Films.

Gotlands filmfond

Gotlands Filmfond investerar i långfilmer och dramaserier i syfte att skapa tillväxt och attraktionskraft på Gotland samt vara en möjliggörare för utveckling och finansiering av svensk och internationell filmproduktion.  

Gotlands filmfond är ett bolag ägt till 100 procent av Region Gotland. Bolaget investerar i långfilmer och dramaserier i syfte att skapa tillväxt och attraktionskraft på Gotland samt vara en möjliggörare för utveckling och finansiering av svensk och internationell filmproduktion.  

Gotlands filmfond har funnits sedan 2000 och har sedan dess samproducerat ett fyrtiotal långfilmer och dramaserier. De senaste åren har exempelvis dramaserierna Maria Wern, Dröm och Den inre cirkeln samt den guldbaggebelönade långfilmen Aniara och skräckfilmen Andra sidan (premiär hösten 2020) spelats in på Gotland. Under 2020 har fonden investerat i dramaserien Sommarön (arbetsnamn) och dokumentärfilmerna Merrill och Koloni Lappland

Kontaktperson på Gotlands filmfond angående samproduktion är Paola Ciliberto, chef Kulturenheten. 

Kontaktperson kring praktiska frågor vad gäller filmproduktion på Gotland är Vilhelm Jegerhjelm, filmkommissionär på Film på Gotland.