Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Ulf Linnerhed
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försäljning av folköl

För att en verksamhet ska få sälja folköl måste försäljningen anmälas till oss på Region Gotland. Ett av kraven för att få sälja folköl är att man även måste erbjuda försäljning av mat i tillräcklig omfattning. 

Det är alkohollagen som reglerar försäljningen och serveringen av folköl. Lagen finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion av alkohol och en alltför tidig alkoholdebut bland ungdomar. Försäljning av folköl måste därför anmälas till kommunen, i det här fallet till oss på Region Gotland.

Det här krävs 

För att få sälja och servera folköl krävs att verksamhetens lokal är registrerad som livsmedelslokal och att matvaror säljs eller serveras i lokalen. Minimikravet för att få servera folköl är att verksamheten serverar till exempel varma smörgåsar, piroger, pizza, varmkorv, hamburgare och portioner av hämtmat. Det måste också finnas möjlighet att köpa lättdrycker som läsk, lättöl och vatten.
 

Anmälan om försäljning

Du anmäler försäljning av folköl till Region Gotland. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsumenter, både tillfällig och permanent. Anmälan ska göras innan verksamheten startar.
 

Ägarbyte

Om en verksamhet som säljer folköl byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin försäljning och den nya ägaren anmäla att försäljning ska påbörjas. Detta eftersom rätten att sälja folköl inte automatiskt följer med till den nya ägaren. Det är också viktigt att anmäla ägarbytet så att det är den nya ägaren som faktureras för tillsynsavgift.
 

Ansvarsfull försäljning

Verksamheten måste se till att försäljningen sker på ett ansvarsfullt sätt. Folköl får inte säljas till

  • Den som är under 18 år.
  • Den som är märkbart påverkad av alkohol eller droger.
  • Den som kan misstänkas langa, det vill säga sälja det vidare eller ge det till en person som inte själv får köpa folköl.

Personal som säljer folköl har ett personligt ansvar för försäljningen. Den som säljer folköl till en person som inte har fyllt 18 år kan straffas enligt lag. 
 

Egenkontroll

Du som äger verksamheten ansvarar för att försäljningen följer alkohollagens regler och att personalen får undervisning om lagens regler. Detta kallas för att utöva egenkontroll. Verksamheten ska ta fram ett program eller en handlingsplan för egenkontrollen som bör innehålla följande: 

  • Vem/vilka av personalen som är försäljningsansvariga.

  • Hur personalen informeras om alkohollagens bestämmelser.
  • Vilka rutiner som tillämpas vid försäljning av öl, så att till exempel marknadsföring av folköl inte sker i strid med marknadsföringsreglerna i alkohollagen.
  • Hur rutinerna ser ut för ålderskontroll.
     

Tillsyn

Region Gotland bedriver tillsyn på verksamheter som säljer folköl. Det innebär att vi kontrollerar att försäljningen sker på korrekt sätt och att ett egenkontrollprogram upprättats och hålls levande. Tillsynen sker minst en gång per år och dess primära mål är att ge dig som företagare vägledning och att informera om vad som eventuellt behöver rättas till.
 

Tillsynsavgift

Region Gotland tar ut en tillsynsavgift för tillsynen av tobaks-, folköls- och/eller läkemedelsförsäljning.

 

Följande avgifter gäller:

Försäljning av ett av produktslagen, det vill säga tobak, folköl eller läkemedel: 1 700 kronor per år.

Försäljning av två av produktslagen tobak, folköl eller läkemedel (exempelvis försäljning av tobak och folköl): 2 550 kronor per år.

Försäljning av alla tre produktslagen, det vill säga försäljning av tobak, folköl och läkemedel: 3 400 kronor per år. 

Försäljning av tobak om verksamheten också har serveringstillstånd: 850 kronor per år.