Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad gäller för andra branscher?

Beroende på vilken bransch du är verksam inom behöver du ha kunskap om olika tillstånd, lagar och regler. 

Tänk också på att om du ändrar verksamhet i en befintlig byggnad behöver du söka bygglov för ändring av verksamhet​. 

Är du verksam inom till exempel dataspel, e-handel, bild och form och musik? Webbplatsen Verksamt.se har samlat information om vilka tillstånd och regler som gäller för olika branscher. 

Verksamt.se drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket och är till för dig som ska starta eller som driver företag.
 

Se vad som gäller för din bransch.