Kontakt

Frågor angående dispens, vattentillgång och bevattningsförbud med mera kan ställas till e-postadress kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbud

Från 1 april 2020 råder bevattningsförbud för abonnenter anslutna till det kommunala vattenledningsnätet i Väskinde, Visby, Västerhejde, Tofta, Sanda, Eskelhem och Västergarn. Från 20 juni har förbudet utökats med Burs, Fårö, Stenkyrka, Kappelshamn och Slite

I och med att de allmänna rekommendationerna gällande resor med mera inom Sverige är upphävt så förväntar vi oss att besöksantalet till Gotland ökar framöver i sommar.

Grundvattennivåerna i enskilda och små magasin är för årstiden mycket under det normala och nivåerna för större magasin under det normala. Nederbörden de senaste tre månader har varit mycket under normalt, för Visbys del endast 62 millimeter mot normalt 127 millimeter (källa SMHI). 

Förbudet gäller: 

  • Bevattning med spridare eller slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna. 
  • Biltvätt med slang. 
  • Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med kommunalt dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller enligt ABVA som är Vattentjänstlagen vilken innehåller vissa regler om hur en allmän VA-anläggning ska användas.

Smarta tips!

Så här kan vi hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

  1. Duscha snabbt istället för att bada.
  2. Vattna med kanna istället för slang och spridare.
  3. Om dammet måste sköljas av bilen, använd hink.
  4. Fyll poolen med saltvatten. Läs gärna mer om hur du kan fylla din pool.

För information och flera tips: www.gotland.se/sparavatten

Enskilda brunnar

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.