Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inskrivning av nyanlända i förskola och grundskola

Alla nyanlända elever med ett annat modersmål än svenska tas emot via Lotsen - den centrala mottagningen som har hand om att  skolplacera och skriva in asylsökande och nyanlända barn och ungdomar.

Till integrationsenhetens sida