Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillsyn

När du beviljas ett tillstånd eller gör en anmälan kan det innebära att Region Gotland är skyldig att bedriva tillsyn på verksamheten.

När du söker ett tillstånd eller gör en anmälan får du reda på om Region Gotland kommer göra tillsyn. Serveringstillstånd, livsmedelsanläggning och bassängbad dit allmänheten har tillträde är ett par exempel på tillstånd och/eller anmälningar som medför tillsyn. 

Oftast medför tillsynen även en kostnad för dig, se vad som gäller i respektive taxa.

Varför tillsyn?

Tillsynen är för hänsyn till andra människor, verksamheter och miljö. Ett sätt att värna det är genom att vi kontrollerar att en verksamhet följer lagar och regler. Tillsynens primära mål är att ge dig som företagare vägledning och informera om vad som eventuellt behöver rättas till.

 

Hitta direkt