Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tyck till om anhörigstöd

Hur uppfattar du kontakten med oss? Vilket stöd behöver du som anhörig? Vi vill gärna ha dina synpunkter!

 

Du som är anhörig har också många gånger erfarenheter från kontakter med vård och omsorg kring din närstående. Dina synpunkter är viktiga och gör skillnad i Region Gotlands arbete med kvalitetsfrågor.

 

Vi vill därför uppmuntra dig att lämna in förbättringsförslag, klagomål eller beröm, till berörd verksamhet. Läs mer här:
 

Synpunkt