Kontakt


Enhet Geografisk Information

För beställning av utstakning och lägeskontroll
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: matning@gotland.se

För beställning av nybyggnadskartor
E-post: kartor@gotland.se

För frågor om belägenhetsadresser
E-post: adresser@gotland.se

För frågor om geografiska informationssystem
E-post: gis@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter