Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Johann Malmström
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Visar vägen

Digital Företagslots

Den digitala Företagslotsen är en vägvisare till myndigheter och andra offentliga och privata aktörer på ön. Du kan få hjälp med vägledning till kontakter och praktiskt information inför din företagsetablering på Gotland. 

Är du

  • ny företagare?
  • företagare som vill flytta till Gotland?
  • företagare som vill utveckla sin verksamhet?

Här hittar du länkar till

  • tillstånd och anmälningar
  • mark och lokaler
  • näringslivsorganisationer
  • fakta och statistik om den lokala marknaden.
Hittar du inte det du söker här? 

Välkommen att titta in hos den Digitala Företagslotsen! 

www.gotlandbusinessregion.se (Öppnas på ny sida)