Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn som anhöriga

Är du under 18 år och anhörig till någon, kanske en vän eller familjemedlem?

Du är inte ensam. Många barn och ungdomar känner någon som har en allvarlig sjukdom, en funktionsnedsättning, ett missbruk eller psykisk ohälsa. Flera barn och ungdomar är också med att någon av deras nära, går bort.

Du har rätt att bli uppmärksammad och få den information du behöver.

Om du vill, kan du vara med i Tryggve Barn- och tonårsgrupper. De finns för dig som är 8-12 år och 13-19 år. Grupperna är till för dig som;

  • har föräldrar med missbruk/beroende av alkohol/och eller andra droger
  • har föräldrar med psykisk ohälsa
  • har föräldrar som separerat eller skiljt sig

Habiliteringen i Visby erbjuder också syskongrupper för dig som har ett syskon med funktionsnedsättning. Kontakta habiliteringen för mer information.