Kontakt

Övergripande frågor och tidsbokning
E-post: anhorigstod@gotland.se
 

Tänk på att inte ange känsliga uppgifter när du skickar e-post till oss.
Ange kortfattat ditt namn, telefonnummer och den ort där du önskar samtal (Visby, Slite och Hemse). Du kan också välja att ha videosamtal via Skype.

 

Malin Bäckstäde, anhörigkonsulent södra och mellersta Gotland samt Visby
Telefon: 0498-20 47 42
E-post: malin.backstade@gotland.se

 

 

Therese Funk, anhörigkonsulent & teamledare, Visby och delat ansvar resterande Gotland
Telefon: 0498-20 46 31
E-post: therese.funk@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anhörigstöd - vad är det?

Vi tror att du vet bäst vad du behöver. Vi hjälper dig att ventilera tankar och hitta nya vägar att orka.

 

Vi erbjuder:


ENSKILDA SAMTAL
Sorterande samtal, råd och stöd. Vi lyssnar in vad du upplever för behov just nu. Vi kan informera om andra verksamheter och hänvisa vidare kring insatser samt till andra verksamheter som också erbjuder stöd, så som Alkohol- och drogrådgivningen, Familjefrid eller Familjestödsenheten, för att nämna några exempel.


ANHÖRIGGRUPPER
Olika inriktningar – kontakta oss för intresseanmälan. Återkommande grupper är anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning samt anhöriga till personer med demenssjukdom. Vi skapar nya grupper utifrån efterfrågan.


ANHÖRIGCENTER
På anhörigcenter tar vi emot för enskilda anhörigsamtal, anhöriggrupper och vid behov olika tematräffar. Hör av dig om du önskar komma i kontakt med oss!