Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Besöksadress:
Norra Hansegatan 6B
​621 82 Visby                                                                                                                        

Telefon: 0498-20 36 06
E-post: integrationsenheten@gotland.se

Eva Flemming
Enhetschef med ansvar för verksamheten kring nyanländas etablering
Telefon: 0498-26 34 23
E-post: eva.flemming@gotland.se

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/IntegrationsenhetenGotland

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälp med etablering och bosättning

Vilken hjälp kan nyanlända med uppehållstillstånd få som anvisats eller bosatt sig på Gotland på egen hand?
  • Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning och etablering på Gotland
  • Lotsning genom samverkan med Region Gotlands övriga verksamheter (till exempel barnomsorg, vårdcentral, socialtjänst), myndigheter och organisationer för att underlätta etableringen på Gotland. Vi samarbetar bland annat med Arbetsförmedlingen.
  • På Arbetsmarknadstorget som är vår invandrarservice (tidigare kallat Medborgarplatsen) kan man till exempel få hjälp med att förstå brev från myndigheter, en räkning, hjälp att förstå hur man ska fylla i en blankett, ta kontakt med myndigheter och liknande.

Hjälp till självhjälp

Information om Gotland som plats att leva och bo på (på olika språk)

Via länken nedan kan du hitta svar på frågor om hur svenska samhället fungerar och vilka myndigheter som du kommer i kontakt med under din första tid i landet.

Portal för nyanlända

Vill du studera svenska för invandrare - SFI? 

Till informationssida om SFI 

Här finns mer information om Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, hur du söker arbete, hur du kan få praktikplats och hur du startar eget företag.

Till Försäkringskassans sida om socialförsäkringen för dig som är ny i Sverige 

Du hittar fler nyttiga länkar längre ner på den här sidan.