Kontakt

Integrationsenheten
Mästergatan 5E                                                                                                                                  62182  VISBY

Telefon: 0498-26 36 06
E-post: integrationsenheten@gotland.se

Jenny Lennhammar, enhetschef
Telefon: 0498-20 35 46
E-post: jenny.lennhammar@gotland.se

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/IntegrationsenhetenGotland

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälp med etablering och boende

Vilken hjälp kan nyanlända med uppehållstillstånd få som anvisats eller bosatt sig på Gotland på egen hand?

  • Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning och etablering på Gotland
  • Lotsning genom samverkan med Region Gotlands övriga verksamheter (till exempel barnomsorg, vårdcentral, socialtjänst), myndigheter och organisationer för att underlätta etableringen på Gotland. Vi samarbetar bland annat med Arbetsförmedlingens etableringshandläggare
  • Invandrarservice på vårt medborgarkontor kallat Medborgarplatsen, som innefattar till exempel att få hjälp med att förstå ett brev från myndigheter, en räkning, hjälp att förstå hur en ska fylla i en blankett, ta kontakt med myndigheter och liknande.
  • För personer med etableringsplan från Arbetsförmedlingen erbjuds den nationella kursen "samhällsorientering för nyanlända" (se rubriken). Det finns även en sex månader lång etableringskurs som innehåller studier i bl.a. svenska och samhällskunskap på folkhögskolan, samtidigt som deltagarens kunskaper och färdigheter valideras. Personen måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsuppdraget för att kunna gå kursen. Kontakta Arbetsförmedlingen om du är intresserad.
  • Språkpraktik från nivå C inom Sfi, efter samråd med Arbetsförmedlingen.

Hjälp till självhjälp

Information om Gotland som plats att leva och bo på (på olika språk)

Via länken nedan kan du hitta svar på frågor om hur svenska samhället fungerar och vilka myndigheter som du kommer i kontakt med under din första tid i landet.

Portal för nyanlända

Du som kommit som kommit till Sverige och omfattas av flyktingmottagandet eller etableringsförordningen kan få låna pengar av CSN för att köpa saker till ditt hem. Exempelvis möbler och porslin. Läs mer nedan.

Mer om hemutrustningslån

Vill du studera svenska för invandrare - SFI? Klicka på rubriken så får du mer information.

Här finns mer information om Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, hur du söker arbete, hur du kan få praktikplats och hur du startar eget företag.

Arbetsförmedlingens sida för nyanlända

Information om arbete under asyltiden

Här finns information från Försäkringskassan om  socialförsäkringen för dig som är ny i Sverige 

Försäkringskassans sida

Om den svenska skolan på olika språk - Skolverkets sida

Du hittar fler nyttiga länkar längre ner på den här sidan.