Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energi- och klimatrådgivning

Att arbeta med energifrågor i företag blir allt viktigare. Minska kostnader, tillgodose kravet från myndigheter och kunder samt visa miljöhänsyn är några anledningar att arbeta med energieffektivisering och omställning till förnybara alternativ.

Nu finns det möjlighet att delta i ett coachprogram för energi och klimat. Gå med så för du råd kring energieffektivisering och möjlighet att utbyta erfarenheter i vårt nätverk. Läs mer via menyn till vänster.

För ett framgångsrikt energiarbete är det också viktigt att hela företaget involveras och att arbetet sker systematiskt. För att ge stöd och råd finns energi- och klimatrådgivningen i Region Gotland, Länsstyrelsen på Gotland samt Energimyndigheten på nationell nivå. Vi kan hjälpa er att komma igång eller komma vidare i det energiarbete som redan påbörjats.

Små och medelstora företag har möjlighet att söka flera olika stöd samt delta i olika nätverk och projekt för att arbeta med energifrågor och ställa om till förnybara alternativ.


Välkommen att höra av dig!