Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energirådgivning till gotländska företag

Nu kan små och medelstora företag få riktad hjälp med att sänka sin energianvändning. En energicoach från Energicentrum Gotland gör platsbesök och går då igenom hela företagets energianvändning, ger goda råd och föreslår konkreta effektiviseringsåtgärder.

Rådgivningen opartisk och kostnadsfri och är en del av aktiviteterna som genomförs inom det EU-finansierade projektet ”Energiomställning för gotländska företag”. Satsningen syftar till att inspirera och coacha företag i energiomställningen för att öka deras konkurrenskraft. Idén grundar sig i behovet av återhämtning i spåren av covid-19 pandemin. Läs mer om projektet på Energicentrum Gotlands webbplats Energiomställning för gotländska företag – Energicentrum Gotland

Boka rådgivning?

Kontakta energicoach Richard Glifberg via e-post richard.glifberg@gotland.se eller tfn 0498-269562

Energicentrum Gotland är helägt av Region Gotland. Läs mer om deras uppdrag här: Energicentrum Gotland – Utveckla gotlänningarnas kunskaper och stärka deras möjlighet att påskynda omställningen.

 

 

Logotyp: Europeiska regionala utvecklingsfonden