Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

A till ö

- A -
 
Affär - se Tillståndsguide Jag vill starta butik
Akupunktur - se E-tjänster och blanketter: Anmälan hygienisk behandling
Alkohol - se Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak
Almedalsveckan - se Checklista för arrangörer Almedalsveckan
Avfall - se avfall från verksamheter och företag
Avlopp - se vatten och avlopp
Avspärrning - se trafikanordningsplan
 
- B -
 
Bed & Breakfast - se Tillståndsguide Jag vill starta hotell eller vandrarhem
Brandsäkerhet - se Räddningstjänst: Information till företag
Buller - se buller
Biltvätt - se miljöfarlig verksamhet
Bygga nytt, om eller till - se bygglov eller anmälan om bygglovsfria åtgärder
Byggavfall - se avfall från verksamheter och företag
Byggnadsställning - se trafikanordningsplan
Byggvatten - se tillfälligt vattenuttag
 
- C -
 
Café - se Tillståndsguide Jag vill starta café eller restaurang
Catering - se Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak
Cisterner - se Miljö- och hälsoskydd: Cisterner
 
- D -
 
Danstillstånd - se Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak
Djurhållning - gå till Länsstyrelsen Gotlands län
 
- E -
 
Evenemang - se Evenemangslotsen
 
- F -
 
Fettavskiljare - se Fettavskiljare
Filminspelning - se trafikanordningsplan
Folköl - se försäljning av folköl
Food trucks - se Food Trucks
Fotvård - se E-tjänster och blanketter: Anmälan hygienisk behandling
Friskola/enskild skolverksamhet - se Regler för anordnande och drift av enskild förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem
Fälla träd - se Trädfällning på mark som ägs av Region Gotland
Förskola - se Regler för anordnande och drift av enskild förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem
 
- G -
 
Gasol - se Hantering av brandfarlig vara

Gräva i gata - se Ansökan om tillstånd att gräva i gata, väg eller allmän mark

 
- H -
 
Hemtjänst, utförare daglig verksamhet - se Socialtjänst och omsorg: Företagare
Hotell - se Tillståndsguide: Jag vill starta hotell eller vandrarhem
 
- J -
 
Jordbruksverksamhet - se Miljö- och hälsoskydd: Lantbruk
 
- K -
 
Kemtvätt - se Miljöfarlig verksamhet
 
- L -
 
Lantbruk - se Lantbruk
Lotteri - se Lotteriinspektionen
Livsmedel - se livsmedelshantering
Lokaler - se Lediga lokaler
Läkemedel - se Försäljning av vissa receptfria läkemedel eller Läkemedelsverket
 
- M -
 
Mark - se Tomträtt, arrenden, markupplåtelser
Mat - se livsmedelshantering
Mejeri - se Livsmedelsverkets information om primärproduktion
Miljö - se Miljöskydd, Miljöfarlig verksamhet
Musik - se STIM eller SAMI samt Buller och Riktlinjer för musikljud från nöjesverksamheter i Visby innerstad
 
- N -
 
Nyttoparkering - se Parkeringsdispenser
 
- O -
 
Offentlig plats - se Park, mark, allmän plats
Oljeavskiljare - se Oljeavskiljare
Ordningsvakter - se Polisen: Ordningsvakter
 
- P -
 
Parkering - se Parkeringsdispenser
Primärproduktion - se länsstyrelsens information om registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktion
 
- R -
 
Restaurang- se Tillståndsguide Jag vill starta café eller restaurang
Rivningslov - se Bygglov
 
- S -
 
Skola - se Regler för anordnande och drift av enskild förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem
Skylt - se Checklistor: Skylt och ljusanordning
Slakteri - se Livsmedelsverkets information om slakteri
Solarium - se Solarium
Solfångare - se Checklistor: Solpanel
Spel, spelautomater, casino - se Lotteriinspektionen
Sprinklersystem - se Anslutning av sprinklersystem
Strandskydd - se Bygglov
Systematiskt brandskydd - se Systematiskt brandsskyddsarbete
 
- T -
 
Tatuering, piercing - se E-tjänster och blanketter: Anmälan hygienisk behandling
Tobak - se tobaksförsäljning
Torgplats, marknadsplats - se Torghandel och stadsodling
Tomt och mark - se Tomträtt, arrenden, markupplåtelser
Transporttillstånd - se E-tjänster och blanketter: Gator, trafik och parkering
 
- U -
 
Uteservering - se Markupplåtelser för uteservering
 
- V -
 
Vandrarhem - se Tillståndsguide Jag vill starta hotell eller vandrarhem
Vatten, provtagning - se Dricksvatten och is
Vin - se Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak
Visby innerstad - se Söka bygglov i Visby innerstad och Visby ett levande världsarv
 
- Ä -
 
Äldreomsorg - se Socialtjänst och omsorg: Företagare
 

 

Hitta direkt