Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Med BankID kan du logga in på Verksamt.se för att göra din egen checklista över tillstånd

Tillståndsguide

För att starta en ny verksamhet behöver du oftast söka tillstånd eller skicka in en anmälan om vad du ska göra. 

Genom att skapa din egen checklista kan du få en bra överblick över just dina behov. Logga in med ditt bank-id på Verksamt.se

Tillstånden finns för att din verksamhet ska fungera så bra som möjligt - både för dig och andra människor. Det handlar bland annat om säkerhet, hygien, miljö och tillgänglighet.

Tänk på att du kan behöva fler tillstånd

Våra guider ger dig en bild av vilka tillstånd och anmälningar du kan behöva. Det är viktigt att komma ihåg att guiderna inte är heltäckande. 
Kom ihåg att du även kan behöva tillstånd från andra myndigheter.
Vill du ha en heltäckande guide går du in på Verksamt.se

Avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn

Region Gotland tar i de flesta fall ut en avgift i samband med en tillståndsansökan eller en anmälan. Avgiften tas ut oavsett om du beviljas tillstånd eller inte.
När du beviljas ett tillstånd eller gör en anmälan kan det innebära att Region Gotland som myndighet är skyldig att bedriva tillsyn på verksamheten. Oftast kan det medföra en tillsynsavgift.
Här nedanför kan du se taxorna och planera in det i din budget. 

Se avgifter för tillstånd, anmälningar och tillsyn i respektive taxa.

Hitta direkt