Kontakt

Besöksadress: Gråbo Torg 3, 621 51 Visby

Maud Hjorter
Frivilligsamordnare
E-post: maud.hjorter@gotland.se
Telefon: 0498-26 84 76

Ellinor Björkman
Rörelse- och hälsosamordnare
E-post: ellinor.bjorkman@gotland.se
Telefon: 0498-20 48 32

Tove Öberg
Verksamhetsledare
E-post: tove.oberg@gotland.se
Telefon: 0498-20 48 15

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppna mötesplatser för alla 65+

På grund av Covid-19 så är mötesplatsen på Gråbo stängd.

__________________________________________________________________________

Ordinarie information

Till Seniorernas mötesplats på Gråbo Torg 3 är alla som är över 65 år välkomna.

På mötesplatsen kan du delta i olika aktiviteter som leds av våra frivilliga. Aktiviteterna har fokus på rörelse, kultur och social gemenskap. 

Dörren till mötesplatsen står alltid öppen och du kan komma in för att läsa tidningen eller träffa nya eller gamla vänner. 

Aktivitetsprogrammet finns att ladda ner här på sidan eller så kan du hämta ett ex vid anslagstavlan utanför mötesplatsen.

Välkommen!