Kontakt

Besöksadress: Gråbo Torg 3, 621 51 Visby

Maud Hjorter
Frivilligsamordnare
Telefon: 0498-26 84 76

Ewa Hansson
Aktivitetssamordnare
Telefon: 0498-204747

Ellinor Björkman
Rörelse- och hälsosamordnare
Telefon: 0498-20 48 32

Tove Öberg
Tf Verksamhetsledare
Telefon: 0498-20 48 15

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Seniorernas mötesplats Gråbo

Mötesplatsen är belägen i Visby, på Gråbo Torg 3. När du kommer in i porten så ta till höger i korridoren så hittar du vår mötesplats intill matsalen.

Till mötesplatsen är du välkommen för att delta i någon av våra aktiviteter som leds av några från vår härliga grupp av frivilliga. Vi erbjuder aktiviteter med fokus på rörelse, friskvård, kultur och social gemenskap. Vi fikar i samband med de flesta av våra aktiviteter. Du kan även komma förbi och läsa tidningen och träffa nya eller gamla vänner.

Månadsprogrammet finner du här på sidan och det finns även att hämta på mötesplatsen.

Vi har öppet alla vardagar och tillsammans med våra engagerade frivilliga erbjuder vi en mängd olika aktiviteter.

Välkomna och ta gärna med en vän!