Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg folkhälsa och välfärd
Telefon: 0498-26 90 29
E-post: veronica.hermann@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föreläsningar, utbildningar och samlingar kring psykisk hälsa och förebyggande av självmord

Här finns information om aktuella föreläsningar, utbildningar och samlingar på Gotland som strateg inom folkhälsa och välfärd har kännedom om.

Aktuella evenemang listas upp nedan. 

Samtalsträffar för efterlevande vid suicid, SPES, Suicidprevention och efterlevandestöd.

Kontakt: Elisabeth Nyberg, tel 070 - 039 85 48

 

Planerade tider för samtalsträffar i Tjelvarkyrkan

12 mars klockan 16.15-17.45

24 mars klockan 16.15-17.45

26 mars lunchsamtal "Kvinnor och män kring sorg"

15 april klockan 16.15-17.45

28 april klockan 16.15-17.45

 

Sorgegrupp för närstående till personer som tagit sitt liv.

Sjukhuskyrkan, kontakt: Anna Ljung, pastor tel 0722-339 808

 

28 april föreläsning klockan 10.00 - 12.00 eller 14.00 - 16.00 med Ullakarin Nyberg "Behöver vi tala om äldres psykiska hälsa?"

Målgrupp: alla intresserade. Ljusgården Region Gotland, Visborg i Visby. Länk till inbjudan och anmälan 28 april.