Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg folkhälsa och välfärd
Telefon: 0498-26 90 29
E-post: veronica.hermann@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föreläsningar, utbildningar och samlingar kring psykisk hälsa och förebyggande av självmord

Här finns information om aktuella föreläsningar, utbildningar och samlingar på Gotland som strateg inom folkhälsa och välfärd har kännedom om.

Aktuella evenemang listas upp nedan. 

Samtalsträffar för efterlevande vid suicid, våren 2019, SPES, Suicidprevention och eterlevandestöd.

Kontakt: Elisabeth Nyberg, tel 070 - 039 85 48

 

Sorgegrupp för närstående till personer som tagit sitt liv. Grupp startas till hösten 2019

Sjukhuskyrkan, kontakt: Anna Ljung, pastor tel 0722-339 808

 

2 september: Möte om gemensam kraftsamling för främjande av psykisk hälsa på Gotland, klockan 14.00-16.00 i Lokal Dagö på Visborg, Region Gotland, Visborgsallén 19.

Målgrupp: Intresserade verksamheter/organisationer inom offentlig verksamhet, ideell verksamhet och näringsliv.

Det är en fortsättning på Mind//Shift - ett initiativ för samverkan kring främjande av psykisk hälsa startade upp under Almedalsveckan. Länk till Region Gotlands hemsida om Mind//Shift.

 

10 september, Självmordspreventiva dagen: Personer som arbetar professionellt eller ideellt med att möta självmordsnära personer bjuds in att träffas och samtala om rutiner och samarbete. Därefter föreläsning med Sara Nyd från SuicideZero, om hur hon varit självmordsnära men ny gått från förtvivlan till ett glädjefyllt liv.

Målgrupp: Personer som i arbete/uppdrag möter människor som är självmordsnära eller anhöriga,  i Region Gotland, andra myndigheter och organisationer.

Länk till inbjudan självmordspreventiva dagen.

 

14 september: Region Gotland och ideella organisationer finns på Kräklingbo marknad för att uppmärksamma arbetet med att förebyggande självmord.

 

15 oktober klockan 18.00-20.00 Föreläsning med Susanne Rolfner Suvanto om existentiell hälsa. Målgrupp: alIa intresserade. Information om plats och anmälan kommer senare.

Arrangör: Region Gotland

 

16 oktober klockan 9.00-11.00 och 13.00-15.00 Föreläsning med Susanne Rolfner Suvanto om existentiell hälsa. Målgrupp: Medarbetare inom Region Gotland, andra myndigheter och ideella organisationer. Information om plats och anmälan kommer senare.

Arrangör: Region Gotland

 

6 november: Föreläsning med Ullakarin Nyberg, psykiatriker, om suicidriskbedömningar. Dagtid. Tid, plats och inbjudan meddelas senare.

Arrangör: Region Gotland

 

6 november: Föreläsning med Ullakarin Nyberg, psykiatriker, om förebyggande av självmord med fokus på äldre. Kvällstid. Tid, plats och inbjudan meddelas  senare.

Arrangör: Region Gotland