Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg folkhälsa och välfärd
Telefon: 0498-26 90 29
E-post: veronica.hermann@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föreläsningar, utbildningar och samlingar kring psykisk hälsa och förebyggande av självmord

Här finns information om aktuella föreläsningar, utbildningar och samlingar på Gotland som strateg inom folkhälsa och välfärd har kännedom om.

Aktuella evenemang listas upp nedan. 

 Samtalsträffar för efterlevande vid suicid, SPES, Suicidprevention och eterlevandestöd.

Kontakt: Elisabeth Nyberg, tel 070 - 039 85 48

 

Sorgegrupp för närstående till personer som tagit sitt liv.

Sjukhuskyrkan, kontakt: Anna Ljung, pastor tel 0722-339 808

 

30 oktober klockan 18.00: Föreläsning Ett bipolärt hjärta men Rebecca Anserud. Södervärnsskolans aula, Visby. Länk till inbjudan och anmälan.

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

 

6 november klockan 13.00-16.00: Föreläsning och workshop med Ullakarin Nyberg, psykiatriker, om suicidriskbedömningar. Ljusgården, Visborg Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby. Målgrupp: Personer som i sitt arbete gör suicidriskbedömningar. Länk till inbjudan 6 november, föreläsning dag.

Arrangör: Region Gotland

 

6 november klockan 18.00-20.00: Föreläsning med Ullakarin Nyberg, psykiatriker, om förebyggande av självmord med fokus på äldre. Visning av utställningen Årsrika. Gotlands Museum, Strandgatan 14 i Visby. Länk till inbjudan 16 november, föreläsning kväll.

Arrangör: Region Gotland, Gotlands Museum

 

Workshop "Hur gör vi så att alla känner sig välkomna?" Om hbtq, normer och inkludering. Tre alternativa tider:

13 november, klockan 14.00-16.00, Donnerska huset, Donnersgatan 1 i Visby

14 november, klockan 08.00-09.30, frukost från klockan 07.30. Donnerska huset, Donnersgatan 1 i Visby

12 december, klockan 14.00-16.00, Aulan Visby Lasarett

Länk till inbjudan med information om anmälan.

 

18-19 november Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA. Målgrupp är chefer i Region Gotland. Länk till inbjudan och anmälan 18-19 november.

 

28 november, klockan 08.30-17.00 Konferens om sexuell hälsa. Kostnadsfri konferensdag som tar upp förekomst och förebyggande av sexuellt överförda infektioner och sexuella riskbeteenden. Länk till inbjudan och anmälan till konferens 28 november.

Arrangör: Region Gotland med stöd av statliga medel utdelade via Folkhälsomyndigheten.