Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Lotti Carlgren, integrationshandläggare, som hanterar frågor om inskrivning i allmän förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola
Tfn: 0498-20 36 35
E-post: lotti.carlgren@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Inskrivning av barn och ungdomar i skola

Asylsökande familjer som väljer att egenbosätta sig på ön är välkomna att besöka Integrationsenhetens verksamhet Lotsen för att skriva in och skolplacera barn och ungdomar samt få svar på frågor om förskola/skola.

Alla nyanlända med ett annat modersmål än svenska tas emot via Lotsen - den centrala mottagningen. Där sker bland annat kartläggningarna av nyanländas tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor av våra rutinerade pedagoger. Detta för att för att utbildningen ska kunna anpassas efter elevens behov. Den som är nyanländ får även en första introduktion till Gotland genom Lotsens personal.

Allmän förskola

Asylsökande barn 3-5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka utan kostnad under perioden 1 september och 31 maj. Det är förskolechefen som beslutar hur timmarna fördelas under veckan. Förskolan är frivillig och samarbete sker med asylhälsan.

Mer om allmän förskola 

Som asylsökande kan man inte söka en ordinarie förskoleplats på heltid utan här krävs att man fått ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd

Mer om förskola

Förskoleklass och grundskola

Alla asylsökande och nyanlända barn i grundskoleålder har rätt att gå i förskoleklass från 6 år med förberedande skolverksamhet och i grundskola i den kommun de bor. Men asylsökande barn omfattas inte av skolplikten. Själva inskrivningen på aktuell skola görs tillsammans med tolk och skolsköterska som genomför hälsosamtal.

På Gotland finns på några grundskolor internationella klasser där eleverna får lära sig svenska samtidigt som de studerar alla skolämnen. När eleverna kan tillräckligt mycket svenska börjar de i en vanlig klass.

Mottagandet bör ske senast en månad efter ankomsten, men i de fall då det inte är möjligt (om det t.ex. kommer många nyanlända till kommunen på kort tid) får det ta länge tid.

Språkintroduktion på gymnasiet

Nyanlända ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning före utgången av vårterminen det år det fyller 20 - asylsökande ungdomar innan de fyller 18 år.

Nyanlända och asylsökande elever erbjuds språkintroduktion - en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Språkintroduktion ska förutom svenska eller svenska som andra språk innehålla de grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver studera för att bli behörig till ett nationellt program. Bland annat ställs krav på att eleven har godkända betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Efter att man fyllt 20 år finns det möjlighet att genomgå gymnasial vuxenutbildning.

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?