Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Etableringskurs för nyanlända

Gotlands folkhögskola har uppdraget att erbjuda en etableringskurs för nyanlända med uppehållstillstånd och etableringsplan via Arbetsförmedlingen.

Kursen är sex månader lång och innehåller studier i bland annat svenska och samhällskunskap. De vuxna nyanlända studerar samtidigt som deras kunskaper och färdigheter valideras.

Läs mer

Arbetsförmedlingens faktablad

Till Gotlands folkhögskolas externa sida