Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Rätt till Sfi har den som är folkbokförd och bosatt i Sverige från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år (asylsökande omfattas inte). Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Kurser startar kontinuerligt under hela året. All undervisning på sfi är gratis, men du är inte berättigad till studiemedel. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader. Ett skäl skulle kunna vara att en kommun tar emot många nyanlända personer på kort tid.

Till Sfi