Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål.

För att läsa sfi på Gotland ska du:

  • vara folkbokförd på Gotland
  • ha ett svenskt personnummer
  • sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.
  • vara minst 16 år. Är du mellan 16 och 19 år och inte har en gymnasieexamen ska du vända dig till gymnasieskolan.

För dig som är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz gäller andra regler. Du behöver inte ha ett personnummer eller vara folkbokförd men Du ska ha uppehållsrätt, vara bosatt på Gotland och kunna styrka ditt medborgarskap med pass eller nationellt id-kort.

Kurser startar kontinuerligt under hela året. All undervisning på sfi är gratis, men du är inte berättigad till studiemedel. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader. Ett skäl skulle kunna vara att en kommun tar emot många nyanlända personer på kort tid.

Läsa SFI hos Vuxenutbildningen