Kontakt

Habilitering och rehabilitering

Emmy Öhrström
Verksamhetschef
Telefon: 0498-26 83 43
E-post: emmy.ohrstrom@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykolog

Psykologer utreder, diagnostiserar och behandlar psykiska problem och sjukdomar. Man arbetar också förebyggande och med utveckling av individer, grupper och organisationer.

Psykologers arbete handlar om att utreda, diagnostisera och behandla psykiska problem och sjukdomar och om att förebygga psykisk ohälsa.Som psykolog använder man sig själv som verktyg i arbetet. Grunden är den vetenskapliga och metodologiska utbildningen. Samtalet är centralt i arbetet och man kan även använda tester av olika slag för att ringa in olika problem.För att kunna hjälpa en person som mår psykiskt dåligt måste man veta hur friska, stabila människor fungerar. Den kunskapen kan också användas för att stödja både enskilda personer och personalgrupper i sin utveckling. 
 

Att stödja, vägleda och motivera är viktiga arbetsuppgifter för psykologer. Man kan också arbeta med att handleda och ge råd och stöd till dem som i sitt jobb möter människor med svåra problem och som själva utsätts för stress. Även personbedömning och urval i samband med rekryteringar ingår i psykologernas kompetensområde.  


Människor som drabbas av psykiska problem hamnar ofta hos sjukvårdens psykologer. Inom den sektorn behandlar psykologerna även människor som har psykiska störningar eller sjukdomar. På sjukhuset arbetar man ofta i team med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal. Psykologen ska tillsammans med dem utreda vilka patientens problem är och sedan behandla dem. 

Hitta direkt