Kontakt

Habilitering och rehabilitering

Emmy Öhrström
Verksamhetschef
Telefon: 0498-26 83 43
E-post: emmy.ohrstrom@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dietist

Matens betydelse för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar är en central fråga inom dietistyrket. Dietisten arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med målet att hjälpa patienten att uppnå en relevant individanpassad kostbehandling.

Dietist är ett hälso- och sjukvårdsyrke med legitimation. Nutritionsbehandling ingår som en viktig del i den medicinska behandlingen vid både akuta och kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, födoämnesallergi, cancer, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, ätstörningar, undernäring och övervikt. Utifrån patientens individuella behov kan behandlingen bygga på allt från vanlig mat till sondnäring och näringsdropp. Matvanorna har dessutom stor betydelse för att förebygga livsrelaterade sjukdomar som exempelvis övervikt och fetma samt hjärt- och kärlsjukdom och cancer. 
 

Behandlingen kan ske både individuellt och i grupp. God samtalsmetodik och kunskap om beteendeförändring när det gäller levnadsvanor spelar här en stor roll för att på bästa sätt kunna stödja patienten.


Nutritionsbehandling har fått ökad betydelse inom vården. I takt med att vårdtiderna på akutsjukhusen minskar blir dietisternas uppgifter där allt mer inriktade på akuta nutritionsproblem, till exempel sjukdomsrelaterad undernäring. Många patienter är mycket allvarligt sjuka. Samtidigt får dietisterna i primärvården ökat ansvar för behandlingen av mer långsiktiga närings- och kostrelaterade sjukdomar som diabetes eller blodfettsrubbningar.

Dietisten ingår ofta i ett vårdteam med till exempel sjuksköterska och läkare, men arbetar även mycket självständigt med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem. En viktig uppgift är att utbilda personal inom sjukvård, äldreomsorg och hemtjänst.

Hitta direkt