Kontakt

Habilitering och rehabilitering

Emmy Öhrström
Verksamhetschef
Telefon: 0498-26 83 43
E-post: emmy.ohrstrom@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Audionom

Audionomer arbetar med människor som har besvär med sin hörsel. De utreder och bedömer hörselbesvären, provar ut hörselhjälpmedel och hjälper till med hörselträning.

Audionomen undersöker och gör diagnostiska mätningar för att ta reda på vilken slags hörselrubbning det rör sig om. Man mäter till exempel brukarnas förmåga att höra toner av olika frekvens och styrka och att uppfatta olika ord och meningar. Balansundersökning ingår också. Samtalet med brukaren för att utreda upplevelser av sina symptom och hinder för kommunikation, är en viktig del av diagnostiken. Ibland måste hörselbesvären utredas ytterligare och då gör audionomen det i samverkan med läkare.

Om en undersökning visar att brukaren har en hörselnedsättning ordinerar audionomen lämpliga hjälpmedel. I arbetet ingår att prova ut hjälpmedlen, till exempel hörapparat, och lära ut hur de ska användas. Hjälpmedlen ska anpassas så att de fungerar.

Ofta innebär behandlingen ett mycket nära och ibland långvarigt samarbete med brukarna. Audionomer informerar och instruerar också anhöriga och vårdpersonal om hur man använder hjälpmedlen. Man arbetar också pedagogiskt med att underlätta/instruera för brukarna och anhöriga hur man ska bete sig och bemöta människor med hörselnedsättning. I arbetet ingår också att utvärdera hjälpmedlen.

Hitta direkt