Kontakt

Habilitering och rehabilitering

Emmy Öhrström
Verksamhetschef
Telefon: 0498-26 83 43
E-post: emmy.ohrstrom@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Optiker

Att göra synundersökningar och prova ut glasögon och kontaktlinser är de vanligaste arbetsuppgifterna för en optiker. Som optiker har man ett ansvar att kunna skilja det friska ögat från det sjuka och skicka kunden vidare till ögonläkare. Varje synundersökning journalförs i dator.

Legitimerade optiker står under Socialstyrelsens tillsyn. Det är också Socialstyrelsen som utfärdar legitimationen efter avslutad utbildning. Optikerna har samma skyldigheter och rättigheter som annan hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel tystnadsplikt och rätt att delegera arbetsuppgifter.

En legitimerad optiker gör synundersökningar och provar ut synhjälpmedel som glasögon och kontaktlinser samt synförstorande hjälpmedel för synsvaga. Optikern tar emot patienten och frågar vilka problem han eller hon har. Det kan till exempel röra sig om trötthet vid läsning eller huvudvärk. Man kontrollerar också om patienten tar någon medicin, som påverkar synen. Därefter är det dags för synundersökningen.

Om undersökningen visar att det behövs, provar man ut lämplig korrektion, alltså hjälpmedel för att se bättre. Tillsammans med patienten avgör optikern när kunden med rätt hjälpmedel ser bra, både på kortare avstånd och på långt håll. Ibland används olika elektroniska instrument som hjälp vid undersökningen.

Om undersökningen avslöjar någon sjuklig förändring eller skada på ögat är optikern skyldig att remittera kunden vidare till läkare, vanligen en ögonspecialist. Varje patient har en patientjournal där optikern för in viktiga fakta om kundens synfel. Optikern ska också skriva ut ett synintyg om patient begär det.

 

Hitta direkt