Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

5. Klimatpåverkan från medicinska gaser

Lustgas används vid smärtlindring inom sjukvården. Lustgasens klimatpåverkan är cirka 310 gånger större än koldioxid. Det är även ett arbetsmiljöproblem när lustgas sprids i behandlingsrummet.

Andra medicinska gaser med stor klimatpåverkan är sjukvårdens narkosgaser. På Gotland används Sevofluran. Den gasen används i mycket mindre mängder än lustgas men har ändå en större klimatpåverkan.

Utsläppen från medicinska gaser per person på Gotland är lägre än för riket i genomsnitt.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.