Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan har framför allt ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Den lagstadgade huvuduppgiften är att stödja eleverna i deras utveckling för att klara skolans kunskapsmål och sociala mål. Elevhälsan har dessutom det uppdraget att erbjuda eleverna hälsobesök, ge eleverna hjälp med enklare sjukvårdsinsatser samt arbeta enligt skolhälsovårdens basprogram. Barn- och elevhälsan utgör en viktig del i skolans och förskolans arbete för att få goda miljöer för lärande, utveckling och hälsa. En skola som har en god lärmiljö främjar också hälsan.

Verksamhetsidé

Barn- och elevhälsan arbetar för att barnen och eleverna ska erbjudas en elevhälsa av god kvalitet som bedrivs utifrån nationella styrdokument och som främjar barn och elevers positiva utveckling, hälsa och lärande.

Strategier

- Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande
- Vi arbetar målmedvetet för hög kvalitet och likvärdig elevhälsa för att alla elever ska lyckas nå målen i skolan
- Vi arbetar för att främja förskolans och skolans möjligheter att ge utbildning och undervisning så att de rustar unga människor för ett livslångt lärande och fexibelt arbetsliv
- Vi arbetar för jämlikhet, god hälsa och god lärmiljö och mot diskriminering och kränkande bahandling
- Vi arbetar för bred samverkan och god kommunikation i alla relationer

Läs mer

Chef för Barn- och elevhälsan
Maria Benczy
Tfn: 0498 - 26 94 20
E-post: maria.benczy@gotland.se

Sidan uppdaterad: 28 augusti 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?