Kontakt

Avdelningschef för ledningsstöd: vakant tjänst.
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ledningsstöd

Avdelningen ledningsstöd arbetar med övergripande frågor som personal-, ekonomi-, informations-, logistik- och myndighetsfrågor samt administration, ärendehantering och utredningar.

Avdelningen tar också fram underlag för utvärdering, samordning och styrning av förvaltningens verksamheter och ansvarar ytterst för verkställigheten av olika politiska beslut. Uppdraget är även att ge stöd till verksamhetschefer, förskolechefer och rektorer.