Kontakt

Kundtjänst

E-post privata ärenden: kundtjanst.bygglov@gotland.se

E-post företag/flerbostadshus: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Telefon:  0498-26 90 00, knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

Telefontid: Måndag-fredag klockan 09.00-11.30 

 

Öppettider för besök

Observera!

Drop-in kundmottagningen för bygglov i Visby och Hemse kommer att vara stängd till och med vecka 33. Detta beror på omprioritering av resurser i verksamheten.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Måndagar och torsdagar klockan 09.00-10.00

Hemse
Besöksadress: Kommunhuset, Storgatan 58, Hemse
Onsdagar och fredagar klockan 10.00-12.00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad kostar ett bygglov?

Beroende på vad du ska bygga/installera och när du har skickat in din ansökan blir kostnaden du ska betala olika.

Bygglovstaxa från 1 januari 2020

För ärenden inkomna efter den 1 januari 2020 gäller denna taxa för plan- och bygglagens verksamhetsområde.

Bygglovstaxa från 1 januari 2019

För ärenden inkomna efter den 1 januari 2019 gäller en ny taxa för Plan- och bygglagens verksamhetsområden. Taxan gör det möjligt för dig som söker att få veta ungefär vad det kommer att kosta i förväg. Observera att taxan är baserad på genomsnittlig tid för ett ärende. Andra tidskrävande åtgärder som till exempel bedömning av sakkunnig, extra platsbesök med mera kan tillkomma och medföra extra kostnader.

I ärenden som inkom från och med den 1 januari 2019 ska en reducering av kostnaden göras om handläggningstiden överskrider gällande lagkrav.

Bygglovstaxa från 1 januari 2018,

För ärenden inkomna efter den 1 januari 2018 gäller denna taxa för Plan- och bygglagens verksamhetsområden.

Bygglovstaxa från 1 januari 2017

För ärenden inkomna efter den 1 januari 2017 gäller denna taxa för Plan- och bygglagens verksamhetsområden.

Bygglovstaxa för 2016 och tidigare

För ärenden inkomna före den 1 januari 2017 gäller 2015 års taxa. Nedan finns ett utdrag ur 2015 års taxa för bygglov och förhandsbesked, med de vanligaste ärendetyperna.

Avgift för bland annat planavgift, nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll kan tillkomma beroende på planförhållanden.