Kontakt

Kontakt 

E-post: bygglov@gotland.se

Kundtjänst

Telefon: 0498-26 90 00, knappval 3

Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Chatt

Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00

I chatten kan du få svar på enklare frågor om bygglov av våra kundtjänstmedarbetare.

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad kostar ett bygglov?

Vad ett bygglov kostar beror på vad du ska bygga. På Gotland har Miljö- och byggnämnden beslutat om en taxa för att beräkna avgiften. Här kan du läsa mer om taxan och se hur mycket olika typer av bygglov kostar.  

Bygglovstaxa från 1 januari 2023

För ärenden inkomna efter den 1 januari 2023 gäller denna taxa för plan- och bygglagens verksamhetsområde.

Exempel på kostnad för bygglov: 

Bygglov för en planenlig åtgärd för nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus eller fritidshus med högst två bostäder inom detaljplanerat område kostar 26 558 kr, och utanför detaljplanerat område kostar bygglovet 31 436 kr.

Var uppmärksam på att kostnader kan tillkomma för exempelvis:

  • Planbesked
  • Nybyggnadskarta
  • Bedömning av sakkunnig
  • Utstakning
  • Certifierad kontrollansvarig 

Tidigare bygglovstaxor 

För bygglov inkomna tidigare år gäller bygglovstaxan för det året ansökan skickades in.