Kontakt

Kundtjänst

E-post privata ärenden: kundtjanst.bygglov@gotland.se

E-post företag/flerbostadshus: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Telefon:  0498-26 90 00, knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

Telefontid: Måndag-fredag klockan 09.00-11.30

 

Öppettider för besök

Observera!

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Måndagar och torsdagar klockan 09.00-10.00

Hemse
Besöksadress: Kommunhuset, Storgatan 58, Hemse
Onsdagar och fredagar klockan 10.00-12.00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad kostar ett bygglov?

Beroende på vad du ska bygga/installera och när du har skickat in din ansökan blir kostnaden du ska betala olika. Sveriges Kommuner och Regioners taxa har fungerat som underlag för den nu gällande taxan för miljö- och byggnämndens verksamhet.

Observera att extra kostnader kan tillkomma för bland annat nybyggnadskarta, utstakning, planavgift och bedömning av sakkunnig! 

Tänk på att det vid mer komplexa byggprojekt, som till exempel vid nybyggnad av fritidshus eller större tillbyggnad, krävs att du anlitar en certifierad kontrollansvarig. Vid byggnadsåtgärder på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och i områden med höga kulturvärden, krävs ofta en certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden. Detta medför separata kostnader utöver bygglovsavgiften. En rekommendation är att du tar reda på alla kostnader, både när det gäller oss och andra aktörer, före du lämnar in din ansökan.

Bygglovstaxa från 1 januari 2020

För ärenden inkomna efter den 1 januari 2020 gäller denna taxa för plan- och bygglagens verksamhetsområde.

För alla ärenden inkomna efter den 1 januari 2019 gäller en ny typ av taxa för Plan- och bygglagens verksamhetsområden. Taxan gör det möjligt för dig som söker att få veta ungefär vad det kommer att kosta i förväg. Observera att taxan baseras på den genomsnittliga tiden som det tar att hantera ett ärende. Andra tidskrävande åtgärder som till exempel bedömning av sakkunnig, extra platsbesök med mera kan tillkomma och medföra extra kostnader.

I alla ärenden som inkom från och med den 1 januari 2019 ska en reducering av kostnaden göras om handläggningstiden överskrider gällande lagkrav.

Bygglovstaxa från 1 januari 2019

För ärenden inkomna efter den 1 januari 2019 gäller denna taxa för Plan- och bygglagens verksamhetsområden.

Bygglovstaxa från 1 januari 2018,

För ärenden inkomna efter den 1 januari 2018 gäller denna taxa för Plan- och bygglagens verksamhetsområden.

Bygglovstaxa från 1 januari 2017

För ärenden inkomna efter den 1 januari 2017 gäller denna taxa för Plan- och bygglagens verksamhetsområden.

Bygglovstaxa för 2016 och tidigare

För ärenden inkomna före den 1 januari 2017 gäller 2015 års taxa. Nedan finns ett utdrag ur 2015 års taxa för bygglov och förhandsbesked, med de vanligaste ärendetyperna.

Avgift för bland annat planavgift, nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll kan tillkomma beroende på planförhållanden.