Kontakt

Kundtjänst

E-post privata ärenden: kundtjanst.bygglov@gotland.se

E-post företag/flerbostadshus: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Telefon:  0498-26 90 00, knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

Telefontid: Måndag-fredag klockan 09.00-11.30

 

Öppettider för besök

Observera!

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur går en ansökan till?

Planerar du att bygga ett nytt hus, bygga till ett uterum eller kanske installera en kamin? Då är chansen stor att du behöver söka bygglov eller göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Finns det en detaljplan där du vill bygga?

Beroende på var och vad du vill bygga gäller olika bestämmelser. I vissa fall finns det en detaljplan som visar mer exakt vad som får byggas på platsen. Sök i kartan och se efter om det finns en detaljplan där du vill bygga.

Detaljplaner

Ta fram handlingar

Du behöver skicka in olika handlingar till oss beroende på vad och vart du ska bygga. Det är viktigt att du skickar in fullständiga handlingar. I vår checklista får du hjälp med vad du ska ta fram i just ditt ärende.

Checklistor och exempel

Kontrollansvarig eller kontrollplan?

I alla ansökningar och anmälningar behövs en kontrollansvarig eller en kontrollplan. I vår checklista får du hjälp med vad som passar ditt ärende.

Checklistor och exempel

Meddela gärna dina grannar att du vill bygga

I enlighet med plan- och bygglagen behöver vi ofta kontakta dina grannar när vi fått in din bygglovsansökan. Det underlättar processen om du talat med dem innan dess.

Skicka in din ansökan eller anmälan via vår e-tjänst.

En bekräftelse på din ansökan med information och ärendets diarienummer skickas till dig.

Är alla handlingar inskickade?

Om något saknas kontaktar vi dig inom 3 veckor, då behöver du komplettera med de handlingar som efterfrågas.

Vi handlägger ditt ärende

När alla handlingar finns på plats kontrollerar vi så att ansökan följer de regler som gäller just där du vill bygga.

Vi tar in yttranden från andra

Om du vill bygga utanför detaljplanen eller om du vill bygga något som avviker från bestämmelserna som står i detaljplanen kommer dina grannar få möjlighet att yttra sig om ditt ärende.

Vi kan också behöva ta in yttrande från exempelvis Trafikverket, regionantikvarien eller en avloppsgranskare. Det kan göra att ärendet tar lite längre tid att handlägga.

Handläggaren skickar ett beslut till dig

Du får beslutet inom 10 veckor från det att ärendet var fullständigt, alltså då alla handlingar fanns på plats.

Du får betala en avgift

Beloppet bestäms i enlighet med taxan som miljö- och byggnämnden beslutat om.

Vad kostar ett bygglov?

Invänta överklagande för beviljade bygglov

Bygglovet annonseras i Post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar inom 4 veckor vinner beslutet laga kraft.

Du får ett startbesked

Beroende på ärende finns startbeskedet ibland direkt i bygglovet, i andra fall kan det behövas ett tekniskt samråd innan du får börja bygga.

Tekniskt samråd

På det tekniska samrådet går du, en byggnadsinspektör och den som är kontrollansvarig tillsammans igenom hur bygget har planerats, hur det ska utföras och av vem. Ni går också igenom tekniska handlingar, som exempelvis konstruktionshandlingar.

När bygget väl är igång kan du få besök av en byggnadsinspektör på byggarbetsplatsen. Det bestäms vid det tekniska samrådet.

Den som är kontrollansvarig måste närvara vid besöket och det är bra om du som byggherre också har möjlighet att vara med. Syftet med besöket är att se efter så kontrollplanen följs.

Slutbesked och samråd

Innan du får flytta in eller använda det du byggt måste du få ett slutbesked. Vi kommer ut och håller ett slutsamråd på byggarbetsplatsen.

På samrådet sammanställer kontrollansvarig handlingarna och lämnar ett slututlåtande om projektet. Sedan kan miljö- och byggnämnden ta ett beslut om slutbesked.