Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tal- och språkklasserna

Allmän information

Tal- och språkklasserna år F-3 finns på Tjelvarskolan och år 4-9 på Solbergaskolan i Visby. 

Eleverna som tas emot i tal- och språkklasserna har en grav språkstörning.

Upptagningsområdet är hela Gotland.

Inför ansökan bör eleverna vara utredda av logoped och gärna även psykolog.

Elever som tidigare gått på språkförskola/i tal- och språkklass prioriteras.

Eleverna har fritidsplacering på hemorten.

Skolskjuts ordnas vid behov med taxi men med stigande ålder tränas eleverna att själva åka skolbuss.

Målsättning

  • Att ge individanpassad undervisning i baskunskaper enligt grundskolans läroplan, lgr 11.
  • Att stärka självkänslan så att eleverna ska våga kommunicera och använda sitt språk.
  • Att utveckla lek och socialt samspel.
  • Att om eleven uppnår tillfredsställande tal- och språkförmåga bereda plats i hemskola.

Arbetssätt

Verksamheten genomsyras av ett strukturerat arbetssätt
Användande av bild- och teckenstöd (TAKK, GAKK, handalfabet)
Användande av alternativa verktyg
 

Att stärka självuppfattning, tillit och bevara lusten till lärande är viktigare än allt annat i skolan. För elever i svårighet är detta särskilt viktigt så att funktionshindret inte utvecklas till en funktionsnedsättning.

Vi erbjuder

Många vuxna med olika specialkompetenser
Logopedbedömning
Klassrumsbaserade logopedinsatser
Direkt behandling hos logoped i mån av tid
Liten undervisningsgrupp

 

 

Personal Tal- och språkklasserna Solbergaskolan

Årskurs 4-9

Anna Kindblad (pedagog)
Leila Abd Alwaheb (pedagog) tjänstledig
Sofie Johannesson (pedagog)
Helena Calås Möllerström (lärarassistent)
Linda Norrby (logoped)

 

Kontaktpersoner: 
Kerstin Andersson, rektor
Tfn 0498-26 97 08
E-post: kerstin.andersson01@gotland.se

Linda Norrby, logoped
Tfn: 073-765 84 95
E-post: linda.norrby01@gotland.se