Kontakt

Björn Ahlsén
Kulturstrateg
Telefon: 0498-26 96 81,
070-447 74 36
E-post: 
bjorn.ahlsen@gotland.se

Besök och gilla gärna vår Facebooksida:
Regionalt forum för kulturutveckling.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tonsättaren och pianisten Elise Einarsdottir var 2017 en av residenterna på Visby Tonsättarcentrum, här från en konsert på Visby jazzclub. (Foto: Anna Ericsson)

Internationellt

Enligt det regionala utvecklingsprogrammet "Vision Gotland 2025" ska Gotland vara den naturliga mötesplatsen i Östersjöområdet, som är en viktig tillväxtzon i Europa.

Allmänt

Gotlands historia kännetecknas av mångsidiga internationella kontakter alltsedan urminnes tider och manifestas som tydligast i Visby son en av Östersjöns viktigaste handelsplatser under Hansatiden. Här bedrivs internationella samarbeten inom flera områden, flertalet i olika branschnätverk inom östersjöområdet, exempelvis Museums in the Baltics, Organization of World Heritage Cities samt Hansenätverket.

Internationellt och kulturellt

Konstnärsresidens

Idag finns det inte mindre än tre internationella konstnärsresidens i Visby, alla får ekonomiskt stöd från såväl staten som Region Gotland. Deras uppgift är att ta emot svenska och internationella kompositörer, författare, översättare och bildkonstnärer och erbjuda dem en kreativ vistelse som stimulans för sitt konstnärliga skapande. Residensen berikar det nationella och regionala konstlivet. Därmed berikar de också det internationella konstlivet och synligör Gotland internationellt.

Visby International Centre för Composers (VICC), som årligen tar emot runt 70 tonsättare från ett sextital länder. Centret erbjuder repetitions- och inspelningsmöjligheter. Bilden ovan från projekt GuteLjaudKarte.

Baltic Centre for Writers and Translators (BCWT) har årligen över 200 författare och översättare från tjugotalet nationer. Man erbjuder en plattform för professionell litteraturutveckling som är unik i sitt slag. Här skrivs och översätts en väsentlig del av östersjöområdets litteratur.

Baltic Art Center (BAC), en knutpunkt för konstnärlig forskning, produktion och en mötesplats för ett femtiotal konstnärer och organisationer årligen i Sverige, i Östersjöområdet och internationellt.

Ingmar Bergman. Den internationellt mest välkända kulturpersonligheten med gotländsk anknytning är Ingmar Bergman. Hans tidigare hem på Fårö, Bergmangårdarna, är numera ett konstnärsresidens för verksamma inom ett brett konstnärligt fält och i den närbelägna f d skolan har Bergmancenter etablerat en pedagogisk och museal verksamhet kring Bergmans filmskapande.