Kontakt

Björn Ahlsén
Kulturstrateg
Telefon: 0498-26 96 81,
070-447 74 36
E-post: 
bjorn.ahlsen@gotland.se

Besök och gilla gärna vår Facebooksida:
Regionalt forum för kulturutveckling.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tonsättaren/pianisten Elise Einarsdottir var 2017 gäst på Visby Tonsättarcentrum, bild  från en konsert på Visby jazzclub. (Foto: Anna Ericsson)

Internationellt

Enligt det regionala utvecklingsprogrammet "Vision Gotland 2025" ska Gotland vara den naturliga mötesplatsen i Östersjöområdet, som är en viktig tillväxtzon i Europa.

Allmänt

Gotlands historia kännetecknas av mångsidiga internationella kontakter alltsedan urminnes tider och manifestas som tydligast i Visby son en av Östersjöns viktigaste handelsplatser under Hansatiden. Här bedrivs internationella samarbeten inom flera områden, flertalet i olika branschnätverk inom östersjöområdet, exempelvis Museums in the Baltics, Organization of World Heritage Cities samt Hansenätverket.

Internationellt och kulturellt

Konstnärsresidens

Idag finns det inte mindre än tre internationella konstnärsresidens i Visby, vilka alla får ekonomiskt stöd från såväl staten som Region Gotland. Även Bergmangårdarna på Fårö är ett konstnärsresidens, men med privat finansiering. Residensens uppgift är att ta emot svenska och internationella kompositörer, författare, översättare och bildkonstnärer, filmare, musiker m fl och erbjuda dem en kreativ vistelse som stimulans för sitt konstnärliga skapande. Residensen berikar det nationella och regionala konstlivet och det internationella konstlivet och synliggör Gotland internationellt.

Du kan läsa mer om våra konstnärsresidens på nästa sida.