Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bildning, utbildning och folkbildning

Fritt och frivilligt är ledorden för all folkbildning!

Studieförbunden arbetar med folkbildning i bred mening och i Sverige finns idag totalt tio studieförbund med olika inriktning, ideologisk bakgrund och profil. Ibn Rushd Studieförbund är just nu det enda som inte har någon verksamhet på Gotland.

Kulturens och Medborgarskolan har ingen personal på Gotland och heller inget kontor här på ön.

Alla studieförbund får förutom stöd från Region Gotland statsbidrag via Folkbildningsrådet www.folkbildning.se 

Sedan 2018-01-01 hanteras fördelningen av folkbildningsstödet via UAF, Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen.

 

Nedan finns en folder med beskrivning, presentation och kontaktuppgifter till de studieförbund som finns representerade på Gotland.