Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Utegym.

Bingeby utegym

I Bingebyparken finns ett multiredskap där du kan träna pulldowns, stepup och cykling.

Du tränar muskler i armar, rygg, bröst, ben samt balans.